Thùng vuông 20L tráng vàng

Chất liệu: Thiếc

Nắp: nhắn hoặc vặn

Độ dày: 0.28

In logo, thông tin sản phẩm

Danh mục: