Thùng thiếc vuông 18L nắp vặn

Thùng thiếc vuông 18L nắp vặn chuyên dùng đựng hóa chất, dung môi, keo,…

Danh mục: