Thùng thiếc vuông 18L nắp rót

Thùng thiếc vuông 18L nắp rót chuyên dùng đựng hóa chất, dung môi, keo,…

Danh mục: