Thùng thiếc vuông 18l nắp nhấn

Thùng thiếc vuông 18L nắp nhấn chuyên dùng đựng hóa chất, dung môi, keo,…

Danh mục: