Đựng sơn, hóa chất, mực in, dầu nhớt, keo...

Đựng sơn Lon thiếc 0.25L,0.5L & 01 L nắp rót

Đựng sơn, hóa chất, mực in, dầu nhớt, keo...

Lon thiếc 5L nắp rót

Thùng thiếc vuông

Thùng thiếc vuông 18 lít

Thùng thiếc tròn

Thùng thiếc tròn 20 lít

Thùng thiếc vuông

Thùng vuông 20L tráng vàng

Thùng thiếc tròn

Thùng Thiếc 22L

Thùng thiếc tròn

Thùng Thiếc 5L

Thùng thiếc vuông

Thùng thiếc 18l

Thùng nhựa

Thùng nhựa 18L

Thùng nhựa

Thùng nhựa 20L

Can nhựa

Can 30 Lít

Can nhựa

Can 20 Lít

Can nhựa

Can 10L

Can nhựa

Can 5 Lít 1

Thùng nhựa

Thùng nhựa 18L

Thùng nhựa

Thùng nhựa 3.8L

Thùng nhựa

Thùng nhựa 10l

Thùng nhựa

Thùng nhựa 5l