Đựng sơn, hóa chất, mực in, dầu nhớt, keo...

Đựng sơn Lon thiếc 0.25L,0.5L & 01 L nắp rót

Đựng sơn, hóa chất, mực in, dầu nhớt, keo...

Lon thiếc 5L nắp rót

Thùng thiếc vuông

Thùng thiếc vuông 18 lít

Thùng thiếc tròn

Thùng thiếc tròn 20 lít

Thùng thiếc tròn

Thùng Thiếc 22L

Thùng thiếc tròn

Thùng Thiếc 5L

Thùng thiếc vuông

Thùng thiếc 18l